Началото

Странна е магията на старите архиви и старите фотографии, в които оживява миналото на дружество „Родолюбие“. Дори сега след 140 години, те са съхранили енергията, волята на поколения българки – шуменски жени, които ежечасно, ежедневно, вече век доказват само едно – родолюбието си, желанието да бъдат нужни и полезни на народа си.

Петнадесет шуменски жени, събрани в дома на г-жа Марийка Начкова изявяват публично решимостта си да заемат своето място в живота на своя град, като учредяват едно от първите женски дружества в страната: Мика Костова, Марийка Байчева, София Жекова, Стоянка Андреева, Калушка Йорданова, Петранка Бошнакова, Мика Хараланова, Димитрица Бокчева, Фотеница Атанасова, Поликсена Жекова, Марийка Рачева, Дочинка Панайотова, Воица Радушкова. Родолюбието – това е силата, с която тези жени побеждават и се утвърждават като личности. To е градивната сила, която ражда дружеството, обясняваща всестранната му, успешна и вече вековна дейност и големия обществен авторитет.

В основите на „Родолюбие“ са вградени душите на поколения шуменски жени – любовта им към родното, майчинската нежност и себеотрицание, благородство и милосърдие, човешка отзивчивост. Това са вечните човешки ценности, които и днес дружеството утвърждава с дейността си.

 

 

 

 

Новини

Анкета